O NAMA

JP Vodovod d.o.o. Posušje rješenjem Općinskog suda u Širokom Brijegu u upisano je u Sudski registar kao Javno poduzeće Vodovod društvo sa ograničenom odgovornošću Posušje, sa sjedištem u Posušju, Mostarska 20a.

Skraćena oznaka firme: Vodovod d.o.o Posušje.
Broj i datum rješenja o upisu subjekta u sudski registar: 064 –O-Reg-11-000275.
Matični registarski broj subjekta upisa broj: 64-01-0004-11.
Oblik subjekta upisa: Javno poduzeće
Osnivač subjekta upisa: Općinsko vijeće općine Posušje
ID broj: 4272322130001
PDV broj: 272322130001

galerija