Nema kategorije

Test objava 1

Objavljeno

JP Vodovod d.o.o. Posušje rješenjem Općinskog suda u Širokom Brijegu u upisano je u Sudski registar kao Javno poduzeće Vodovod društvo sa ograničenom odgovornošću Posušje, sa sjedištem u Posušju, Mostarska 20a. Skraćena oznaka firme: Vodovod d.o.o Posušje. Broj i datum rješenja o upisu subjekta u sudski registar: 064 –O-Reg-11-000275. Matični registarski broj subjekta upisa broj:64-01-0004-11. […]