Obavijesti

Javni poziv za dodjelu kompostera!

U cilju unapređenja organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, JP “Vodovod” d.o.o. Posušje u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH dodjeljuje 220 kompostera od 350 litara kao pilot projekt primarnog razdvajanja kućnog otpada.
Komposteri su proizvedeni od polietilena, a pogodni su za kompostiranje organskog otpada iz kućanstva i vrta. Jednostavno se montiraju, teže 12kg, nemaju dno (radi kontakta sa zemljištem), zapakirani su u kartonsku ambalažu uz priloženo detaljno uputstvo o montiranju.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Posušje, s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje temeljem ovog Javnog poziva ima fizička osoba koja podnese zahtjev a zadovoljava slijedeće uvjete:
• Ima prebivalište na području Općine Posušje
• Obveznik je plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi prebivališta
• Nema nepodmirenih dospjelih obveza prema JP “Vodovod” d.o.o. Posušje
• Ima potpisan Ugovor o pružanju komunalnih usluga sa JP “Vodovod” d.o.o. Posušje
• Raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava JP “Vodovod” d.o.o. Posušje uvidom u registar obveznika zbrinjavanja komunalnog otpada.

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera po kućanstvu. Zahtjev se podnosi u upravi JP “Vodovod” d.o.o. Posušje na adresi Mostarska 20a Posušje. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva biti će donesena Odluka o dodjeli kompostera a popis svih korisnika biti će objavljen na oglasnoj ploči JP “Vodovod” d.o.o. Posušje.
Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva i završava podjelom svih raspoloživih kompostera (220 komada) o čemu se objavljuje obavijest o zatvaranju Javnog poziva na službenoj stranici Općine Posušje.

Komposteri se dodjeljuju korisnicima koji udovoljavaju općim uvjetima Javnog poziva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera.

O mjestu i vremenu preuzimanja kompostera korisnici će biti naknadno obaviješteni.
Prije preuzimanja kompostera korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kompostera.

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su koristiti komposter u svrhu provođenja kućnog kompostiranja, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, koristiti komposter u krugu objekta za koji plaća odvoz komunalnog otpada i na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište te pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE.