Vodovod Posusje

O NAMA

JP Vodovod d.o.o. Posušje rješenjem Općinskog suda u Širokom Brijegu u upisano je u Sudski registar kao Javno poduzeće Vodovod društvo sa ograničenom odgovornošću Posušje, sa sjedištem u Posušju, Mostarska 20a.

Skraćena oznaka firme: Vodovod d.o.o Posušje.
Broj i datum rješenja o upisu subjekta u sudski registar: 064 –O-Reg-11-000275.
Matični registarski broj subjekta upisa broj: 64-01-0004-11.
Oblik subjekta upisa: Javno poduzeće
Osnivač subjekta upisa: Općinsko vijeće općine Posušje
ID broj: 4272322130001
PDV broj: 272322130001

Upisani osnovni kapital iznosi 298.627 KM te je 100 % državni kapital.
Poduzeće djeluje kao jedinstvena cjelina, a obaveze poduzeća koje proistječu iz registrirane
djelatnosti su slijedeće:

 • Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada od građanstva, privrede, ustanova
  i obrtnika
 • Poslovi javne higijene i zelenila – čišćenje i održavanje javne higijene i zelenih površina
 • Održavanje gradskih i lokalnih ulica i javnih površina u zimskim uvjetima u skladu sa Operativnim programom održavanja u zimskim uvjetima na prostoru općine Posušje

Navedene djelatnosti poduzeća financiraju se na slijedeći način:

 • Djelatnosti Poduzeća koje direktno financiraju korisnici usluga na osnovu korištenja
  usluga (prikupljanje, odvoz i saniranje otpada, potrošnja vode)
 • Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz proračuna općine Posušje ( sredstva namjenjena za čišćenje i održavanje javnih površina.

JP Vodovod d.o.o. Posušje posluje u skladu sa Statutom, Statutom su utvrđeni organi koji upravljaju Društvom, te koordiniraju i nadziru rad poslovanja u skladu sa Statutom Društva, Zakonom o javnim poduzećima u F BiH i Zakonom o gospodarskim društvima. Društvo zastupa i predstavlja Uprava, a osoba ovlašteno za zastupanje i predstavljanje je Direktor Društva.

POŠALJI NAM PORUKU

KONTAKTIRAJTE NAS

 • 88240 Posušje, Mostarska 20A
 • 039/680-815 I 039/681-984
 • jp.vodovod.po@tel.net.ba
 • jp.vodovod.po.pravnasluzba@gmail.com
 • jp.vodovod.po.it@gmail.com
 • jp.vodovod.po.jnabavke@gmail.com
 • jp.vodovod.po.financije@gmail.com
 • jp.vodovod.po.cistoca@gmail.com
 • jp.vodovod.po.tehnickasluzba@gmail.com
 • jp.vodovod.po.racunovodstvo@gmail.com

NAŠA LOKACIJA