Nema kategorije

Obavijest o nabavi usluga broj:177-1-2-25-3-11/21

OBAVIJEST O NABAVI
177-1-2-25-3-11/21
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:23.6.2021. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PODUZEĆE VODOVOD D.O.O. POSUŠJE
IDB/JIB: 4272322130001
Kontakt osoba/Služba za kontakt : Frano Lebo
Telefon: (039) 681-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog
planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i
analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga za izradu glavnog projekta postrojanje za obradu pitke vode Posušje (Senjakovine)
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
71220000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
210 dana od dana uvođenja ponuditelja u posao i obostranog potpisivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije
14.7.2021.
IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.07.2021. 12:00
IV 8. Rok za otvaranje ponuda
Adresa i mjesto: JP Vodovod d.o.o., Mostarka ulica 20A Posušje, Ured javne nabave
Datum i vrijeme: 30.07.2021. 12:15