Javne nabave

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI

177-1-2-7-3-3/23

Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:28.2.2023. u 9:09

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

  • Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: JAVNO PODUZEĆE VODOVOD D.O.O. POSUŠJE

IDB/JIB: 4272322130001

Kontakt osoba/Služba za kontakt : Frano Lebo

Telefon: (039) 681-014

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

  • Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava usluga za izradu glavnog projekta postrojanje za obradu pitke vode Posušje (Senjakovine)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

71322000-1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

300000,00

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

365 dana od obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 31.03.2023.

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme: 13.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto: JP Vodovod d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, Posušje.

Datum i vrijeme: 13.04.2023. 12:15